Falling Awake – serigrafi av Nina Maria Kleivan

Åpning av ustilling torsdag 12. september 2019 kl. 19.00–20.30

Falling Awake er et serigrafisk prosjekt hvor Nina Maria Kleivan arbeider med å kretse seg inn på tilværelser. Hun tar utgangspunkt i fotografier, tekst/tekstfragmenter og monokrome felt. Prosjektet består av tre forskjellige deler.

Nina Maria Kleivan er utdannet ved Københavns Universitet og Det Kongelige Danske Kunstakademiet, hvor hun har arbeidet med både grafikk, maleri, skulptur og video. Hun har i alle år jobbet med grafikk parallelt med andre medier.
Hun arbeider sjeldent i opplag, men er mer opptatt av å eksperimentere, og lager sjelden mer enn et eller to, maks fem trykk. I de senere år har hun arbeidet en del med "Artist Books", og var bl.a. med på å grunnlegge det lille non-profit utstillingsstedet Svends Bibliotek i København.

Verkene er trykket på Statens Verksted i København og i hennes eget atelier i samme by.

An area of land smaller than a forest – monotrykk av Hedvig Thorkildsen

Åpning 23. mai kl. 18.00

Hedvig Thorkildsen arbeider ut i fra treverkets struktur, variasjon, bevegelse og rytme. Materialets egen karakter er utgangspunktet for den visuelle fortellingen. I arbeidet med treverket dannes det selvstendige nye former gjerne med referanser til arkitektur og natur.
Thorkildsens arbeider oppstår ofte ut i fra utforskende prosesser med ulike materialers praktiske, visuelle og assosiative funksjoner. Hun arbeider med forskjellige medier fra grafikk, video, lyd og installasjon.

Hedvig Thorkildsen (f.1982) bor og arbeider i Bergen. Hun fullførte sin Mastergrad i Kunst fra KHiB i 2013. Etter endt utdanning har hun deltatt på en rekke utstillinger nasjonalt og internasjonalt.
Av nyere utstillinger: Bærum Kunsthall, Bodø Kunstforening, Palmera -Bergen, Hubei Art Museum -Kina, Høstutstillingen, Grafikens Hus –Sverige og Kunstgarasjen - Bergen.

www.hedvigthorkildsen.no

Teori om tusen skygger, litografier av Ingrid Haukelidsæter

Ingrid Haukelidsæter viser nye trykk i Arkivet. 21. februar-12. april 2019

Høsten 2018 hadde Ingrid Haukelidsæter et opphold på grafikkverkstedet Quadrat Nou i Barcelona.
Her ble litografiserien «Teori om tusen skygger» til.
Tittelen er inspirert av en diktsamling ved samme navn som kunstnerens fetter, Markus Midre, debuterte med i 1995.

Ingrid Haukelidsæter var i flere år tilknyttet Grafisk Verksted i Stavanger (nå Tou Trykk). I dag har hun et eget atelier/verksted sammen med sin mann Åsmund Haukelidsæter. 

Etter et arbeidsopphold ved Quadrat Nou Barcelona i 2011, fikk Haukelidsæter nye innfallsvinkler til hvordan hun kunne arbeide videre med sine serielle billedfortellinger. Siden har Haukelidsæter fortsatt å holde kontakt med verksmester Alain Chardon.
Med støtte fra Stavanger kommune fikk hun høsten 2018 realisert Teori om tusen skygger gjennom et nytt opphold ved verkstedet. Prosjektet er laget på litoplater. Alle de utstilte verkene er trykket med håndpresse. 

Utstillingens tittel er hentet fra diktsamlingen ved samme navn, utgitt av kunstnerens fetter, Markus Midré i 1995. Dette var hans debututgivelse. 

Tittelen fanget Ingrid Haukelidsæters interesse fra første stund. Den fremsto som både vakker, leken og samtidig pretensiøs, slik man kanskje er som ung med verden og alle muligheter foran seg. Det å lage sin egen teori om noe så essensielt som lys og skygge, fascinerte henne. I utgangspunktet en umulighet. Tittelen virket frigjørende og gav henne en åpning til å utvikle sin egen måte å tenke på. Derfor har hun gjennom flere år eksperimentert og arbeidet både med ulike former og lekne, litt uregjerlige skygger. Som hun selv uttrykker det, «Jeg bestemmer, men noen ganger så tar skyggene sine egne veier. Vi har en lek, skyggene og jeg.»

I dette prosjektet tok Haukelidsæter utgangspunkt i en skisse som ble blåst opp og fordelt på seks plater som til sammen danner en streng form. Arbeidet måler 150x130 cm og danner grunnlaget for videre fabuleringer. Alle de andre arbeidene springer ut fra disse seks tegningene og gir uendelig med muligheter i hvordan hun jobber videre med formene og fargene. Slik blir hvert bilde en «skygge» av det store bildet. I løpet av prosessen har hun ikke tillat seg å bruke andre elementer. Men i alle begrensningene er det også uendelig mange muligheter. Omgivelsene i denne pulserende katalanske byen har også inspirert Haukelidsæter til å utvide sitt fargevokabular og til å lete frem nye temperaturer og stemninger.

Velkommen til åpning av verksted og visningsrom med utstilling av Christian Tunge.

Vi feirer 1 år på Tou Scene og åpning vårt nye visningsrom ARKIVET med Christian Tunge som vår første utstiller!

ÅPNING: Fredag 7. september kl. 18.00

Høsten 2018 åpnet vi et eget visningsrom som både skal romme arkiv for grafikk og utstillinger. Det er en stor glede for oss å presentere Christian Tunge som vår første utstiller!

Foto: Oddbjørn Erland Aarstad

CHRISTIAN TUNGE
Christian Tunge, f 1989, kommer fra Stavanger. Han er utdannet ved Kunstakademiet i Gøteborg og er nå bosatt i Oslo. Tunge er en svært allsidig kunstner som arbeider innenfor flere felt. Han er en av tre som står bak det kunstnerdrevne visningsrommet MELK i Oslo. I tillegg til å jobbe med foto, maleri og grafikk driver han også forlaget ”Heavy Books”. ”Heavy Books” publiserer såkalte ”Artists Books”, dvs bøker som eget kunstobjekt. Christian Tunge er redaktør og designer for både egne og andres arbeider. Flere av disse har blitt viet stor oppmerksomhet på internasjonale kunstbok-messer. Selv har han 17 utgivelser bak seg og flere vil bli lansert i løpet av høsten. 

USTILLING
På Tou Trykk blir det mulighet til å se, og bli kjent med, Christian Tunges særegne publikasjoner.
I utstillingen vises også verket ”Felt” som er en serie biljardduker spent opp på blindrammer. Biljarddukene er hentet fra brune barer i Oslo og Gøteborg. På avstand fremstår dukene som ensartede grønne flater, i lik størrelse, presentert i stående format. Når man kommer nærmere ser man spor som mennesker har lagt igjen over flere år. Man kan se merker etter kulene som i faste baner har seilt over duken, rødvinsflekker, sigarettmerker og slitasje etter bevegelse. Avtrykkene som ligger igjen i duken har oppstått over tid, slik også den fotografiske fremkallingsprosessen, polaroidet og grafiske teknikker oppstår.

Etter utstillingsåpningen kl 18.00 blir det anledning til å se seg rundt i vårt nye, flotte verksted. Vi feirer 1 år på Tou og serverer forfriskninger og snacks.