Stiftelsen Tou Trykk, Grafisk Verksted er et fellesverksted som tilbyr verkstedplass og faglig kompetanse til billedkunstnere innen grafiske teknikker, foto og digitale media. Verkstedet drives av et styre bestående av 4 medlemmer og en verksmester i 50 % stilling.

Tou Trykk er et sentralt møtested hvor kompetent fagpersonale tilbyr opplæring for de som vil jobbe med ulike trykkteknikker. Verkstedet ble etablert på Nytorget i 1981, og flyttet i 2017 inn i nye lokaler ved Tou. I de nye lokalene på over 500 m2 er det tilrettelagt for produksjon innen grafiske teknikker, foto og digitale medier.

Med fokus på kompetanseheving og utvikling tilbyr vi flere kurs og workshops gjennom året. Vi tar også i mot skoleklasser og andre interesserte.

Vi har to dyptrykkspresser, litografipresse, to silketrykksbord og en plotter til foto og digitaltrykk.

Ca. 500 kvm lokale har blitt renovert og fullstendig tilrettelagt vårt bruk. Dette har gitt oss fantastiske muligheter.


Solveig Landa, faglig leder og verksmester, solveig@toutrykk.no
Lise Flørli, admin og galleriansvarlig for galleriet, lise@toutrykk.no

Styret
Styreleder Mona Orstad Hansen: styreleder@toutrykk.no
Styremedlem: Elin Gabrielsen (valgt av BKFR), Jan Hauge og Yngve Sortland (brukerrepresentant)


Stiftelsen Tou Trykk Grafisk Verksted mottar støtte fra:
Stavanger Kommune, Rogaland Fylkeskommune, Kulturrådet, Norske Grafikeres Fond og Sparebankstiftelsen SR-Bank.