Stiftelsen Tou Trykk, Grafisk Verksted tilbyr verkstedplass og faglig kompetanse til billedkunstnere innen grafiske teknikker, foto og digitale media. Verkstedet drives av et styre bestående av 4 medlemmer og en daglig leder/verksmester i 50 % stilling.

Vi jobber med formidling, arrangerer kurs og tar imot skoleklasser.

Vi har to dyptrykkspresser, litografipresse, to silketrykksbord og en plotter til foto og digitaltrykk.

Ca. 500 kvm lokale har blitt renovert og fullstendig tilrettelagt vårt bruk. Dette har gitt oss fantastiske muligheter.


Faglig leder og verksmester: Solveig Landa solveig@toutrykk.no
Daglig leder: Lise Flørli lise@toutrykk.no
Hospitant: Elin Kjøsnes elin@toutrykk.no                                  

Styreleder: Mona Orstad Hansen og Line Anda Dalmar styreleder@toutrykk.no
Styremedlem: Elin Gabrielsen og Åse Anda


Stiftelsen Tou Trykk Grafisk Verksted mottar støtte fra:
Stavanger Kommune, Rogaland Fylkeskommune, Kulturrådet, Norske Grafikeres Fond og Sparebankstiftelsen SR-Bank.