Teori om tusen skygger, litografier av Ingrid Haukelidsæter

Ingrid Haukelidsæter viser nye trykk i Arkivet. 21. februar-12. april 2019

Høsten 2018 hadde Ingrid Haukelidsæter et opphold på grafikkverkstedet Quadrat Nou i Barcelona.
Her ble litografiserien «Teori om tusen skygger» til.
Tittelen er inspirert av en diktsamling ved samme navn som kunstnerens fetter, Markus Midre, debuterte med i 1995.

Ingrid Haukelidsæter var i flere år tilknyttet Grafisk Verksted i Stavanger (nå Tou Trykk). I dag har hun et eget atelier/verksted sammen med sin mann Åsmund Haukelidsæter. 

Etter et arbeidsopphold ved Quadrat Nou Barcelona i 2011, fikk Haukelidsæter nye innfallsvinkler til hvordan hun kunne arbeide videre med sine serielle billedfortellinger. Siden har Haukelidsæter fortsatt å holde kontakt med verksmester Alain Chardon.
Med støtte fra Stavanger kommune fikk hun høsten 2018 realisert Teori om tusen skygger gjennom et nytt opphold ved verkstedet. Prosjektet er laget på litoplater. Alle de utstilte verkene er trykket med håndpresse. 

Utstillingens tittel er hentet fra diktsamlingen ved samme navn, utgitt av kunstnerens fetter, Markus Midré i 1995. Dette var hans debututgivelse. 

Tittelen fanget Ingrid Haukelidsæters interesse fra første stund. Den fremsto som både vakker, leken og samtidig pretensiøs, slik man kanskje er som ung med verden og alle muligheter foran seg. Det å lage sin egen teori om noe så essensielt som lys og skygge, fascinerte henne. I utgangspunktet en umulighet. Tittelen virket frigjørende og gav henne en åpning til å utvikle sin egen måte å tenke på. Derfor har hun gjennom flere år eksperimentert og arbeidet både med ulike former og lekne, litt uregjerlige skygger. Som hun selv uttrykker det, «Jeg bestemmer, men noen ganger så tar skyggene sine egne veier. Vi har en lek, skyggene og jeg.»

I dette prosjektet tok Haukelidsæter utgangspunkt i en skisse som ble blåst opp og fordelt på seks plater som til sammen danner en streng form. Arbeidet måler 150x130 cm og danner grunnlaget for videre fabuleringer. Alle de andre arbeidene springer ut fra disse seks tegningene og gir uendelig med muligheter i hvordan hun jobber videre med formene og fargene. Slik blir hvert bilde en «skygge» av det store bildet. I løpet av prosessen har hun ikke tillat seg å bruke andre elementer. Men i alle begrensningene er det også uendelig mange muligheter. Omgivelsene i denne pulserende katalanske byen har også inspirert Haukelidsæter til å utvide sitt fargevokabular og til å lete frem nye temperaturer og stemninger.