Om Arkivet

Arkivet, er Tou Trykk sitt eget utstillingsrom, og skal bidra til å løfte frem samtidsgrafikk for et bredt publikum. Målet er at visninger i Arkivet skal knyttes opp til produksjon i verksted og til formidling. Arkivet har en innholdsrik samling for grafikk som går tilbake til 1981. Rommet er rektangulært og ca 50 m² stort.

 

Hedvig Thorkildsen – 23. mai til august 2019

An area of land smaller than a forest, monotrykk

Hedvig Thorkildsen arbeider ut i fra treverkets struktur, variasjon, bevegelse og rytme. Materialets egen karakter er utgangspunktet for den visuelle fortellingen. I arbeidet med treverket dannes det selvstendige nye former gjerne med referanser til arkitektur og natur.
Thorkildsens arbeider oppstår ofte ut i fra utforskende prosesser med ulike materialers praktiske, visuelle og assosiative funksjoner. Hun arbeider med forskjellige medier fra grafikk, video, lyd og installasjon.

Hedvig Thorkildsen (f.1982) bor og arbeider i Bergen. Hun fullførte sin Mastergrad i Kunst fra KHiB i 2013. Etter endt utdanning har hun deltatt på en rekke utstillinger nasjonalt og internasjonalt. Av nyere utstillinger: Bærum Kunsthall, Bodø Kunstforening, Palmera -Bergen, Hubei Art Museum -Kina, Høstutstillingen, Grafikens Hus –Sverige og Kunstgarasjen - Bergen.