Arkivet, er Tou Trykk sitt eget utstillingsrom, og skal bidra til å løfte frem samtidsgrafikk for et bredt publikum. Målet er at visninger i Arkivet skal knyttes opp til produksjon i verksted og til formidling. Arkivet har en innholdsrik samling for grafikk som går tilbake til 1981. Rommet er rektangulært og ca 50 m² stort.

 

Nina Maria Kleivan – 12. september 2019

Falling Awake

Nina+Maria+Kleivan+IMG_0055+lil.jpg

Falling Awake er et serigrafisk prosjekt hvor Nina Maria Kleivan arbeider med å kretse seg inn på tilværelser. Hun tar utgangspunkt i fotografier, tekst/tekstfragmenter og monokrome felt. Prosjektet består av tre forskjellige deler.

Nina Maria Kleivan er utdannet ved Københavns Universitet og Det Kongelige Danske Kunstakademiet, hvor hun har arbeidet med både grafikk, maleri, skulptur og video. Hun har i alle år jobbet med grafikk parallelt med andre medier.
Hun arbeider sjeldent i opplag, men er mer opptatt av å eksperimentere, og lager sjelden mer enn et eller to, maks fem trykk. I de senere år har hun arbeidet en del med "Artist Books", og var bl.a. med på å grunnlegge det lille non-profit utstillingsstedet Svends Bibliotek i København.

Verkene er trykket på Statens Verksted i København og i hennes eget atelier i samme by.


Hedvig Thorkildsen – 23. mai til august 2019

An area of land smaller than a forest, monotrykk

Hedvig Thorkildsen arbeider ut i fra treverkets struktur, variasjon, bevegelse og rytme. Materialets egen karakter er utgangspunktet for den visuelle fortellingen. I arbeidet med treverket dannes det selvstendige nye former gjerne med referanser til arkitektur og natur.
Thorkildsens arbeider oppstår ofte ut i fra utforskende prosesser med ulike materialers praktiske, visuelle og assosiative funksjoner. Hun arbeider med forskjellige medier fra grafikk, video, lyd og installasjon.

Hedvig Thorkildsen (f.1982) bor og arbeider i Bergen. Hun fullførte sin Mastergrad i Kunst fra KHiB i 2013. Etter endt utdanning har hun deltatt på en rekke utstillinger nasjonalt og internasjonalt. Av nyere utstillinger: Bærum Kunsthall, Bodø Kunstforening, Palmera -Bergen, Hubei Art Museum -Kina, Høstutstillingen, Grafikens Hus –Sverige og Kunstgarasjen - Bergen.